1

2

3

4

5

 

Zwierzęta domowe

Wśród różnych zwierząt, które istnieją na świecie wyróżnia się przede wszystkim dwa najważniejsze typy. Chodzi mianowicie o zwierzęta domowe jak i o zwierzęta dzikie. O ile zwierzęta dzikie wzbudzają w nas często uczucia takie jak chociażby strach czy podziw, o tyle zwierzęta domowe wzbudzają w nas pozytywne emocje. Niestety błędem jest, że jak chodzi o zwierzaki takie jak psy czy koty bądź wiele innych rodzajów zwierząt sprawa ta nie jest w ogóle kontrolowana i niestety zwierzęta bardzo często cierpią. Nierzadko zdarza się, że nieodpowiedzialni właściciele na przykład wyrzucają zwierzaki przed wakacjami, bo nie mają co z nimi zrobić bądź szczeniak jakiego wzięli nie spełnia ich oczekiwań, bowiem jest bardzo niegrzeczny. Są też tacy, którzy po prostu znęcają się nad zwierzętami, a takie sytuacje w ogóle nie powinny mieć miejsca, nigdy. Są również takie osoby, które nawet biorą zwierzaki do siebie od razu z zamiarem znęcania się nad nimi. Bywają kraje, gdzie zalegalizowana jest zoofilia, a to po prostu bestialstwo. Tacy zwyrodnialcy walczą o swoje prawa, a przecież nie powinni w ogóle chcieć się ujawniać – państwo powinno zrobić coś, jeśli ktokolwiek ujawnia się, że ma takie predyspozycje. Niestety jak wiemy nie dzieje się nic a kary za znęcanie się nad zwierzakami cały czas są zbyt małe. Może w końcu kiedyś się to zmieni.

Zwierzęta drapieżne

Niektórzy uważają, że są pewne podobieństwa pomiędzy drapieżnikami a pasożytami. Niektórzy twierdzą nawet że pasożyty to coś znacznie gorszego niż taki drapieżnika, bowiem zwierzę drapieżne jesteśmy w stanie zobaczyć i ewentualni jeszcze ustrzec się jego szkodliwego działania, natomiast u pasożytów jest to znacznie trudniejsze. To tylko teoria, ale nie zawsze tak bywa. Drapieżnicy są zwykle więksi od swoich ofiar, natomiast pasożyty są mniejsze drapieżnicy dokonują szkód w szybki sposób i zawsze dotyczy to zewnętrznych partii ciała jak ukąszenia, uduszenia, pogryzienia, przyczepianie się do skóry np. pijawki, kleszcze, wszy, czy też grzyby na korze drzew- pasożyt może bytować zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz organizmu (tasiemiec w jelitach). U pasożytów podział na żywiciela pierwotnego i ostatecznego w zależności od fazy rozwojowej, u zwierząt brak tego (np tasiemiec na początku jest zamknięty w jaju i to się nazywa wągier, przyczepia się do liści, trwa i zjada je krowa i ona jest żywicielem pierwotnym. Wągry są u niej w mięsie, krowę się zabija i je, razem z mięsem tej krowy człowiek zjada wągry które po dotarciu do ścian jelita otwierają się wychodzi tasiemiec jako dojrzała forma już, przyczepia się do jelita i żyje dalej. Coś, w czym rozwija się postać dorosła tasiemca to żywiciel ostateczny)

Drapieżnictwo i pasożytnictwo wśród zwierząt

Pasożytnictwo polega na pobieraniu pokarmu od jakiegoś organizmu z korzyścią dla organizmu pasożytującego i bez jakiejkolwiek korzyści dla organizmu żywicielskiego, powoli wyniszczając swoją ofiarę. Drapieżnictwo natomiast to coś innego, chodzi o to, że osobniki jednej populacji odżywiają się niestety osobnikami należącymi do drugiej populacji, zabijając je i zjadając. Podobieństwa są następujące – zarówno organizm pasożytujący jak i drapieżnik są uzależnieni od swojej ofiary i nie przeżyją bez niej długo. Tylko jedna strona otrzymuje w tym stosunku korzyści, pasożyty jak i drapieżnicy pełnią rolę regulatorów zagęszczenia populacji ofiary. Zarówno drapieżnicy jak i pasożyty mogą, ale nie muszą działać wybiórczo na konkretny gatunek, np. jak jemioła żeruje tylko na drzewach. (jemioła np nie jest uzależniona bo jest półpasożytem i pobiera tylko wodę a asymilaty produkuje sama bo ma zielone liście i fotosyntetyzuje). A różnice? Mimo uzależnienia od swoich ofiar, drapieżnik może przeżyć bez pokarmu mięsnego, zastępując pokarm innym, natomiast pasożyt nie znajdujący innego organizmu żywicielskiego nie przeżyje. Drapieżnicy zabijają swoje ofiary od razu, ponieważ za chwilę mogą upolować sobie nowe, natomiast pasożyt wyniszcza organizm stopniowo, nie może zabić ofiary bo pozbył by się źródła swego pokarmu (atak drapieżnika jest na ogol śmiertelny, z pasożytem można żyć).

Stawonogi

Nazwę „stawonogi” zwierzęta te, zawdzięczają charakterystycznym dla wszystkich przedstawicieli tego typu, wyrostkom, których człony połączone są stawami. Wyrostki te spełniają różne funkcje. Między innymi mogą służyć jako wiosła do pływania, jako odnóża kroczne, czy jako dodatkowe narządy pyszczkowe. Kończyny stawonogów mają zdolność do poruszania się i zdobywania pokarmu (z wyjątkiem owadów). Stawonogi dzielą się na kilka podtypów. Pierwszy z nich to skorupiaki, do których należą: rozwielitka, oczlik, pąkla bałtycka, kryl, krewetka, rak rzeczny, rak stawowy, homary, i langusta. Drugi podtyp to tchawkowe, do których zalicza się: owady (chrząszcze, motyle, świerszcze), oraz wije (drewniak, krocionóg). Trzeci podtyp stanowią szczękoczułkowce, do których zalicza się pajęczaki (pająk krzyżak, kosarz, pogoniec, skorpion, kleszcz). Ciało stawonogów pokryte jest chitynowym pancerzem, który pełni rolę ochronną, będąc szkieletem zewnętrznym. Do wewnętrznych części tego szkieletu przymocowane są mięśnie, które umożliwia i poruszanie się. Stawonogi posiadają charakterystyczne odnóża członowane a każdy człon, jak już wcześniej zostało wspomniane, jest połączony z kolejnym za pomocą stawu. Układ oddechowy stawonogów jest zróżnicowany i zależy od środowiska w którym żyją. Dla przykładu skorupiaki oddychają przy pomocy blaszkowatych skrzeli umieszczonych na odnóżach krocznych lub na tułowi, natomiast pajęczaki – oddychają za pomocą systemów tchawkowych – rozgałęziających się w ciele rurek chitynowych. U większych pajęczaków w odwłoku wykształciły się płucotchawki.

Zwierzęta jako żywe organizmy

Cechy żywego organizmu to odżywianie, oddychanie, wydalanie, zdolność do homeostazy (samoregulacja) – utrzymywanie jakiejś zdolności wewnętrznej niezależnie od zewnętrznych czynników, ruch (nie oznacza przemieszczania), wzrost i rozwój – różnicowanie, komplikowanie, przekształcanie się budowy, wrażliwość – reakcja na bodźce, rozmnażanie – pewna forma przekazu informacji. Żeby coś było żywym organizmem musi wykazywać cały zespół tych cech. Długo uważano, że życie może powstawać spontanicznie (samoludztwo), ale dokonania Pastera dowiodły, że organizm może powstać tylko z innego organizmu. Kiedyś wirusy były uznawane za pierwsze organizmy żywe (lecz nimi nie są) i stoją na pograniczu życia, ponieważ posiadają kod genetyczny, ale nie potrafią z tego korzystać, nie mają aparatu rozmnażającego się, więc się tylko namnażają, metabolizm nie ma u nich miejsca (wchodzą w cykl przemiany materii gospodarza), nie ma homeostazy, są wrażliwe i nie wykazują wzrostu i rozwoju. Choć wirusy czy cząsteczki takie jak priony nie są istotami żywymi, to potrafią zdziałać wiele złego. Wspomniane priony powodują chorobę szalonych krów. Są to cząsteczki białek, bez kwasów nukleinowych, czyli bez informacji genetycznej – nieprawidłowo zbudowane cząsteczki białek, które zaburzają budowę normalnych białek oddziałując z nimi i przekształcając je w priony. Tymczasem związki organiczne tworzące żywy organizm to przede wszystkim węgiel i białka oraz wiele innych istotnych elementów.

Szkielet ssaków

Jako, że my ludzie zaliczamy się do ssaków fajnie byłoby bliżej poznać się temu jak zbudowany jest szkielet u ssaków. Teoretycznie wszyscy to wiemy, ale w praktyce wygląda to nieco inaczej, mamy pewne niedociągnięcia. A więc zacznijmy od początku,a więc od podstawowych elementów szkieletu ssaków, a więc w tym w pewnym sensie i szkieletu ludzkiego. Głównymi elementami szkieletu ssaków są: masywnej czaszka, kręgosłup, pasów barkowego i miednicowego oraz szkieletu kończyn wolnych. Istotną informacją jest, że czaszka łączy się z kręgosłupem, jak w poprzednich gromadach. Kręgosłup natomiast (podobnie jak u gadów) składa się aż z pięciu odcinków, a warto wspomnieć, że kręgi odcinka krzyżowego zrastają się w jedną kość krzyżową. Do tego dochodzi też odcinek szyjny kręgosłupa, jaki składa się aż z siedmiu kręgów, a więc wcale niemało. Na uwagę zasługuje też pas barkowy, który składa się głównie z: łopatek i obojczyków, ( u niektórych gatunków tylko z łopatek), pas miednicowy, który składa się z kości: łonowych, biodrowych, kulszowych, które u ssaków zrastają się w zamkniętą miednicę. W szkielecie kończyn wolnych poszczególne kości mogą ulegać mniejszym lub większym przekształceniom, zależności od prowadzonego przez zwierzę trybu życia ale zbudowany jest on zgodnie z ogólnym schematem, który jest wspólny dla wszystkich kręgowców.

Szkielet ptaków

Wiemy już jak wygląda budowa gadów, płazów i ryb pod kątem szkieletu, przynajmniej mniej więcej, dlatego warto byłoby też przyjrzeć się ptakom. Jak więc to wygląda? Głównymi elementami szkieletu ptaka są: lekka i silna czaszka, kręgosłup, pas barkowy, pas miednicowy oraz szkielet kończyn wolnych. Czaszka łączy się z kręgosłupem dzięki istnieniu jednego kłykcia potylicznego, tak samo jak u gadów. Kręgosłup (podobnie jak u gadów) składa się z pięciu odcinków, lecz istnieje różnica dotyczące tego, iż kręgi odcinka piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego zrastają się i łączą odcinek szyjny ze skróconym odcinkiem ogonowym, szkielet klatki piersiowej złożony jest ze spiętych ze sobą żeber, a pas barkowy złożony jest z: pary kości krucznych, łopatek oraz obojczyków zrośniętych w kształt widełek. Jak chodzi o pas miednicowy to składa się z: kości łonowych, biodrowych i kulszowych które są zrośnięte z odcinkiem lędźwiowo – krzyżowym kręgosłupa, tworząc szeroką miednicę. (miednica jest otwarta dzięki czemu ptaki mogą składać duże jaja), szkielet kończyny przedniej przekształcony jest w skrzydło i nie odbiega od schematu wspólnego dla wszystkich kręgowców, ale występują w nim tylko 3 palce, (większość ptaków posiada 4 palce). To naprawdę ciekawe informacje zważywszy na to, że tak naprawdę my również zaliczamy się w pewnym sensie do królestwa zwierząt.

Szkielet u zwierząt kręgowych

Bardzo istotną kwestią i wartą wspomnienia jeśli chodzi o zwierzęta, szczególnie te kręgowe jest szkielet. Głównymi elementami szkieletu wszystkich ssaków jest kręgosłup i czaszka. U ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków występuje także tak zwany szkielet kończyn wolnych, który łączy się z kośćmi pasa barkowego ( kończyna przednia) i pasa miednicowego, ( kończyna tylnia). Główne części pasa barkowego to: para łopatek, para obojczyków i para kości krucznych, natomiast główne części pasa miednicowego to: para kości kulszowych, para kości biodrowych i para kości łonowych. Główne części szkielet kończyn przednich to: kość ramieniowa , kość łokciowa, kość promieniowa, kość nadgarstka, kości śródręcza i palców, a główne części szkieletu kończyn tylnych tworzą: kość udowa, kość piszczelowa, kość strzałkowa, kość stępu, śródstopia i palców. Konkretnie u ryb głównymi elementami szkieletu ryby są: czaszka, kręgosłup, pas barkowy i miednicowy oraz szkielet płetw. Kości pasa barkowego łączą się z czaszką, kości pasa miednicowego zanurzone są luźno w mięśniach, a czaszka zrośnięta jest nieruchomo z kręgosłupem. Kręgosłup ryby złożony jest z dwóch głównych odcinków: tak zwanego odcinka tułowiowego i odcinka ogonowego. Kręgosłup u płazów złożony jest z jednego kręgu szyjnego, kilku kręgów tułowiowych, jednego kręgu krzyżowego oraz jednego lub wielu kręgów ogonowych, a u gadów czaszka połączona jest z kręgosłupem dzięki pomocy tak zwanego kłykcia potylicznego, natomiast kręgosłup złożony jest z pięciu odcinków, są nimi: odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy, krzyżowy i ogonowy.

Różnice w pokryciu ciała u zwierząt

Ciało wszystkich kręgowców pokryte jest skórą, która zbudowana jest z tak zwanej skóry właściwej, oraz nabłonka, zwanego naskórkiem. Skóra ta, pokryta jest różnymi, wymienionymi niżej warstwami, czy strukturami ochronnymi. U ryb na przykład strukturą ochronną którą posiadają są łuski. Celem łusek jest głównie osłona skóry przed uszkodzeniami, które mogą powstać na skutek życia w niebezpiecznym środowisku. Oprócz tego, u wielu gatunków ryb łuski, a raczej ich kolor, spełniają funkcję maskującą, przyczyniającą się do zmniejszenia ryzyka uszkodzeń w razie niebezpieczeństwa. W większości przypadków są one ułożone w podłużne i w poprzeczne szeregi, które zachodzą na siebie w sposób dachówkowaty, a do tego pokryte są także śluzem. Inaczej wygląda to na przykład u gadów, bowiem strukturą ochronną która posiadają gady są łuski, lub tak zwane tarczki. Podobnie jak u ryb, ich celem jest ochrona skóry – skóra gadów jest nieprzepuszczalna dla gazów, a łuski gadów powstają z naskórka. U ptaków natomiast i u ssaków jednocześnie jest tak samo, a więc strukturą ochronną która posiadają ptaki i ssaki są pióra u ptaków i włosy u ssaków, pióra ptaków i włosy ssaków powstają z naskórka, tak samo jak wspomniane wcześniej łuski gadów. W skórze ssaków znajdują się nie tylko włosy, ale również pęcherzykowate gruczoły łojowe, niektóre gatunki posiadają także cewkowate gruczoły potowe, a oba z wymienionych gruczołów są wytworami naskórka. U samic ssaków występują przekształcone gruczoły potowe, które znane nam są jako gruczoły mleczne.

Zwierzęta na świecie

Na świecie znajduje się tak ogromna ilość zwierząt, że właściwie wymienienie ich wszystkich graniczyłoby z cudem. Zwierzęta dzielą się na bardzo wiele typów, w związku z czym tak naprawdę każdy z nich można by było opisywać osobno, a i tak nie dałoby rady w skrócie przedstawić każdego gatunku, rodzaju czy podgatunku. W przyrodzie istnieją też różne królestwa, w tym właśnie królestwo zwierząt do którego zalicza się tak zwane kręgowce i bezkręgowce. Bezkręgowce, jak nazwa wskazuje charakteryzują się tym, iż nie posiadają kręgosłupa, w zamian za to występuje ochronna skorupa, muszla lub pancerz. Natomiast kręgowce to zwierzęta, które mają dobrze wykształcony szkielet wewnętrzny zbudowany z tkanki chrzęstnej lub kostnej, pełniący rolę ochronną (chroni organy wewnętrzne), jak również jest podporą dla całego organizmu. Do bezkręgowców zalicza się płazińce, obleńce, pierścienice, stawonogi i mięczaki. Natomiast kręgowce reprezentują ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Na szczególną uwagę zasługują ssaki, bowiem my jesteśmy przecież ssakami, dlatego powinniśmy wiedzieć na ten temat jak najwięcej jest to tylko możliwe. Kręgowce są zwierzętami zaliczanymi do grupy tak zwanych strunowców. Dzielą się one na 5 podstawowych gromad zwierząt. Są nimi: ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Oprócz tego wyróżnione są również dwie nadgromady, czyli bezszczękowce i szczękowce. Wspomniane szczękowce dzielą się na ryby i kręgowce lądowe, czyli czworonogi, które z kolei dzielą się na płazy i owodniowce.